Усвідомлюйте вартість кредиту

План дій: Крок 26

play_circle_outline   1 відео,  2 хв. 13 сек

Про реальну вартість боргів і кредитів

Одним з основних принципів кредитування є платність.

Не всі борги однакові.
Розумному позичальнику не варто розраховувати на милість кредитора. Розумний позичальник знає про можливі альтернативи на ринку, порівнює відсотки та терміни повернення.

При отриманні кредиту кожен із нас бажає знати суму реальних витрат на його обслуговування. Це один із кроків виваженої фінансової поведінки і фінансової незалежності.

Кожний клієнт банку, кожний позичальник має право отримати від банку вичерпну і правдиву інформацію про вартість тих послуг, якими він користується або має намір скористатися.

Таке право на отримання вичерпної інформації надано Законом України "Про споживче кредитування."

Важливо пам’ятати, що відповідні платежі при отриманні та обслуговуванні кредиту необхідно планувати у витратах сімейного бюджету

У процесі прийняття рішення про отримання кредиту слід розсудливо визначити свої можливості щодо своєчасного повернення кредиту з урахуванням процентних платежів, банківських комісій, страхових платежів, супутніх послуг.

Хороший борг - допомагає людям покращити фінансову ситуацію і результатом є збільшення вартості активів (майна, інвестицій, рівня особистих навичок) або збільшення доходу

Поганий борг - не дає потенціалу для покращення фінансової ситуації, і, як правило, виникає, коли люди здійснюють непотрібні покупки

Дізнайтесь більше

Вартість кредиту
Вартість кредиту

Скрипт до відео

Усвідомлюйте вартість кредиту

Важливо ретельно зважити всі ваші варіанти, перш ніж приймати рішення про отримання кредиту. Коли ви підписуєте заявку на отримання кредиту, ви погоджуєтеся з усіма його умовами.

Щоб рухатись вперед, до кредиту, необхідно зрозуміти все, на що ви погоджуєтеся. Перед прийняттям остаточного рішення, є сенс порівняти інші пропозиції щодо умов кредиту:

Відсоткова ставка - це річна процентна ставка, яку ви будете сплачувати за кредит або за залишок заборгованості за кредитною карткою;

Строк кредиту – якщо строк позики збільшується, місячні виплати будуть зменшуватись, але загальна сума процентнів, яку ви сплатите збільшиться;

Фінансові виплати –це загальна вартість позики, що виражена у валюті кредиту;

Кредитний ліміт – це максимальна кількість грошей, яку ви можете взяти у будь-який час;

Мінімальна місячна виплата –це найменша сума сплати кредиту, яку ваш кредитор визнає справедливою.

Пільговий період – це кількість днів, яку ви маєте, щоб повністю сплатити по кредиту, перед тим як почне діяти відсоткова ставка.

Переліміт і прострочка – це кількість грошей, які будуть з вас стягнені,якщо ви запізнитесь з виплатами або зробите несанкціонований овердрафт за кредитною карткою.

Використовуйте наведені таблиці для порівняння загальної вартості позики або кредитної картки з трьох різних джерел.


З метою прийняття виваженого рішення, використовуйте калькулятори і порівняльну таблицю

Додатковий матеріал

ЗУ "Про споживче кредитування"

ЗУ "Про споживче кредитування"

Визначення термінів

 1. Загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом;
 2. Загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту;
 3. Кредитний посередник - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця;
 4. Зеальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту;

Дія Закону не поширюється

 1. Договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
 2. Регулярні поповнення депозиту здійснюються наприкінці року, місяця, тижня, або дня (залежно від частоти поповнення, яку ви обрали).
 3. Несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;
 4. Кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору;
 5. Кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.

Кредитний посередник

 1. Кредитний брокер - це юридична особа або фізична особа - підприємець, яка від свого імені в інтересах кредитодавця здійснює за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування.
 2. Кредитний агент - це фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором про споживчий кредит. Кредитний агент діє на підставі договору доручення із кредитодавцем.
 3. У разі якщо кредитний посередник представляє інтереси декількох кредитодавців одночасно, він має поінформувати про це споживача та надати йому однаковий обсяг інформації щодо пропозицій усіх кредитодавців, а також зобов’язаний не допускати дискримінації окремих кредитодавців.
 4. Інформація про комісійний збір чи іншу плату, що сплачується споживачем кредитному посереднику за його послуги, надається кредитним посередником кредитодавцю для розрахунку загальних витрат за споживчим кредитом та реальної річної процентної ставки.

Реальна річна процентна ставка

Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.

До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності).

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

 • платежі, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

Обчислення реальної річної процентної ставки має базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Надання інформації

 1. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов’язаних за цим договором осіб про зміну такої ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення має містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та зазначення дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.
 2. Попереднє повідомлення споживача про зміну змінюваної процентної ставки не вимагається, якщо дотримано всіх таких умов:
 • договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюваної процентної ставки повинна надаватися споживачу періодично у письмовій формі, і строки такого повідомлення визначені цим договором;
 • договором про споживчий кредит передбачено, що процентна ставка може змінюватися залежно від зміни погодженого сторонами індексу;
 • інформація про індекс оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, в якому надаються послуги споживачам;
 • зміна змінюваної процентної ставки здійснюється виключно в результаті зміни погодженого сторонами індексу.

Право споживача на відмову від договору про споживчий кредит

 1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
 2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі.
 3. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
 4. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем.

Дострокове повернення кредиту

 1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
 2. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.
 3. Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.

Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

 1. у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
 2. у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
 3. у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Договори про надання додаткових чи супутніх послуг

До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг, зокрема, належать:

 1. договір оцінки майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності;
 2. договір оцінки майна споживача, що використовується для забезпечення виконання ним зобов’язань за договором про споживчий кредит;
 3. договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит;
 4. договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;
 5. договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.

Кредитодавцю забороняється пов’язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.


announcement  Уточнення

Будь-яке посилання на конкретну компанію, комерційний продукт, процес чи послугу не є і не передбачає схвалення або рекомендацію.

Ми робимо все можливе, щоб інформація на цих курсах була актуальною, але з часом нові матеріали, а також законодавчі та нормативні зміни можуть зробити цей матеріал неактуальним.

Якщо ви виявите неточну інформацію, зв'яжіться з нами.