Тест колективне інвестування

Перевірте свої знання.

Пройдіть даний тест, щоб перевірити свої знання щодо можливостей та переваг колективного інвестування на фінансвовому ринку.

Тест містить десять запитань. Обирайте відповідь та отримуйте результат. Загальна оцінка - по завершенню теста.

Головна відмінність інтервального інвестиційного фонду, полягає в тому що фонд зобов'язаний:

 • На вимогу інвестора викуповувати цінні папери фонду у будь який чаc.
 • Забезпечити високі доходи на цінні папери, придбані інвесторами.
 • Здійснювати виплату фіксованого доходу у певний інтервал часу.
 • Викуповувати цінні папери у інвесторів у визначені інтервали часу.

Це вірно! Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

Неправильно. Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

За стратегією інвестування найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими є:

 • Відкриті інвестиційні фонди.
 • Інтервальні інвестиційні фонди.
 • Закриті інвестиційні фонди.

Це вірно! Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.

Це неправильно. Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.

За результатами роботи відкритого дтверсификованого фонду А його дохідність на інвестиційні сертифікати склала 15% річних за минулий рік. Ви прийняли рішення інвестувати у фонд через купівлю сертифікатів, які витрати ви маєте сплатити?

 • При купівлі цінного паперу фонду.
 • За управління цінними паперами фонду.
 • За продаж цінних паперів фонду.
 • Всі відповіді вірні.

Це вірно! Калькулятор інвестфонду

Не вірно. Правильна відповідь "Всі відповіді вірні." Калькулятор інвестфонду

Який документ визначає обрану фондом інвестиційну стратегію?

 • Інвестиційна декларація.
 • Проспект емісії цінних паперів фонду.
 • Статут компанії з управління активами фонду.

Це вірно! Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Неправильно. Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Який вид цінних паперів відноситься до пайового інвестиційного фонду?

 • Акція.
 • Облігація.
 • Інвестиційний сертифікат.

Це вірно.

Неправильно. Вірна відповідь "інвестиційний сертифікат".

Найвищий рівень ризику мають інвестиції до:

 • Відкритого диверсифікованого фонду.
 • Інтервального фонду.
 • Закритий недиверсифікований фонд.

Це вірно. Закриті недивесифіковані фонди можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Не вірно. Закриті недивесифіковані фонди мають найвищий рівень ризику,бо мають право до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є:

 • Інвестиційний фонд
 • Компанія з управління активами фонду.
 • Депозитарна установа.
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це не вірно. Інвестори в обмін на вкладені у фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

Це вірно. Інвестори в обмін на вкладені у пайовий фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

За якою ставкою оподатковується прибуток інвестора-фізичної особи від участі у інвестиційному фонді?

 • 18%
 • 9%
 • 19,5%

Це вірно.

Ні, це неправильно. Вірна відповідь - 9%.

Чи існують певні гарантії щодо повернення інвестицій та їх прибутковості?

 • Так. Гарантує Компагія з управління активами фонду.
 • Так. Суму 200 тис. грн гарантує держава.
 • Жодних гарантій не існує.

Це вірно. Інвестор повинен усвідомлювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Неправильно. Інвестор повинен усвідом- лювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Андрій має намір спробувати інвестувати 20 000 ₴ на фондовий ринок і обирає інвестиційний фонд з найменшим ризиком за стратегією інвестування. Який фонд є для нього прийнятним?

 • Закритий недиверсифікований фонд.
 • Інтервальний фонд.
 • Відкритий диверсифікований фонд.
 • Корпоративний інвестиційний фонд.

Це вірно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).

Це неправильно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).

Вітаємо з закінченням тесту!

Ваша загальна оцінка

 

Спробуйте інший тест

 Спробуйте ще

announcement  Уточнення

Будь-яке посилання на конкретну компанію, комерційний продукт, процес чи послугу не є і не передбачає схвалення або рекомендацію.

Ми робимо все можливе, щоб інформація на цих курсах була актуальною, але з часом нові матеріали, а також законодавчі та нормативні зміни можуть зробити цей матеріал неактуальним.

Якщо ви виявите неточну інформацію, зв'яжіться з нами.