Упередження

Фінанси і психологія

play_circle_outline   1 відео,  0 хв. 58 сек

Про поведінкові упередження, що впливають на процес прийняття рішення

Упередження — хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.

Упередження - упереджена думка, до якого людина підтягує всі свої наступні висновки.
Упередження є віруванням, яке перешкоджає адекватному сприйняттю реальності.

Якщо невпевнену в собі людину переконати, що до нього в новому колективі всі ставляться з симпатією і він в це повірить, то таке упередження зазвичай допомагає йому адаптуватися в колективі.

Упередження - це те,з чим нікому не треба стикатися.

Частіше йдеться про негативність упереджень, хоча зустрічаються упередження в плюсову, позитивну сторону.

Непрямими ознаками наявності упереджень є відсутність логіки в обґрунтуваннях людиною своєї позиції і байдужість до фактів.

Забобони і упередження - це так званий людський фактор, який впливає на сприйняття інформації (спотворюючи її) та на процес прийняття рішень (відводячи його в бік від об'єктивного).

Уміння розпізнавати дані "шуми" в процесі аналізу проблеми та прийняття рішення, дозволяє значно поліпшити якість прийнятих рішень.

Упередження підтримують самі себе. Після того як людина подумки створить логічне обґрунтування для своєї ідеї, він насилу розлучається з нею.

Упередження надзвичайно важко змінити, використовуючи звичайні правила логіки або раціональне мислення. Людина не схильна помічати того, що суперечить його системі переконань.

Висновки здатні жити своїм власним життям, навіть якщо факти, на яких вони базувалися, вже були спростовані.

Дізнайтесь більше

Упередження

Скрипт до відео

Упередження.

Упере́дження — хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.

На жаль, це реальність, що упередження часто існують до певної міри у кожному суспільстві. Упередження може мати вплив на вміння людини отримати роботу, отримати доступ до існуючих можливостей, отримати якісні послуги.

Упередження впливає на рівень впевненості у собі та рівень потенційного доходу.

Упередження - це те,з чим нікому не треба стикатися, але, на жаль, деякі люди мають досвід цього у своєму житті та у плануванні або здійсненні своїх фінансових справ.


Щоб приймати найкращі рішення, намагайтесь переконатись в тому, що дієте без упередження.

Додатковий матеріал

Поведінкові упередження

Поведінкові упередження, що впливають на процес прийняття рішення:

 • якоріння (anchoring) - тенденція надмірно покладатися на поодинокі дані при прийнятті рішення;
 • стадне почуття (herd instinct/bandwagon effect) - тенденція робити щось чи вірити у щось тільки тому, що безліч інших людей вірять в теж саме;
 • судження заднім числом (hindsight bias) - тенденція бачити події, що відбулися в минулому більш передбачуваними, ніж вони реально були, до того, як відбулися;
 • прийняття бажаного за дійсне (wishful thinking) - тенденція вірити в те, у що хотілося б вірити, а не в те, що випливає з фактів і раціональних міркувань;
 • посилення зобов'язань (of escalation commitment) - явище, при якому людина збільшує інвестиції (час, гроші, інші ресурси) в раніше прийняте рішення, незважаючи на те, що нові дані свідчать про те, що дане рішення, ймовірно, було невірним;
 • забобони підтвердження (confirmation bias) - тенденція з усього масиву інформації для аналізу вибирати тільки ту, що підтверджує первісну (свідому чи підсвідому);
 • ефект контрасту (contrast effect) - збільшення або зменшення ваги або інших характеристик об'єкта в процесі порівняння його з нещодавно побаченим об'єктом;
 • упередження невідповідності (disconfirmation bias) - тенденція піддавати критичному аналізу інформацію, яка суперечить попереднім переконанням і з готовністю приймати інформацію, що підтверджує попередні переконання;
 • ефект володіння (endowment effect) - людина схильна більше цінувати те, чим він безпосередньо володіє;
 • ілюзія контролю (illusion of control) - тенденція людей вірити в те, що вони можуть контролювати або, принаймні, впливати на події, на які в дійсності вони вплинути не можуть;
 • упередження з оцінкою сили впливу (impact bias) - тенденція людей переоцінювати очікувану тривалість або інтенсивність дії будь-якої поточної або ймовірної події;
 • феномен справедливості (just-world phenomenon) - тенденція вірити в те, що світ влаштований справедливо і тому люди отримують те, на що вони заслуговують;
 • уникнення ризику (risk/loss aversion) - тенденція уникнення ризику будь-якою ціною, навіть перед обличчям імовірного позитивного результату у разі прийняття помірного ризику;
 • ефект симпатії до знайомого (mere exposure effect) - тенденція висловлювати надмірну симпатію (надавати перевагу) чого-небудь тільки тому, хто на даний момент видається знайомим;
 • колірна психологія (color psychology) - ефект впливу різних кольорів на емоційний настрій і мислення;
 • помилка планування (planning fallacy) - тенденція недооцінювати кількість часу, необхідного для виконання завдання;
 • рожева ретроспектива (rosy retrospection) - тенденція давати давно минулим подіям більш позитивну оцінку, ніж в той момент, коли ці події відбувалися безпосередньо;
 • вибіркове сприйняття (selective perception) - вплив очікувань на сприйняття;
 • статус-кво упередження (status quo bias) - прагнення людей до того, щоб стан речей залишався порівняно стабільним у часі;
 • Ван Рестоф ефект (Von Restorff effect) - тенденція, згідно з якою ті предмети (речі, ідеї), які чимось виділяються серед інших швидше залишаться в пам'яті;
 • Ефект Зейгарник (Zeigarnik effect) - тенденція пам'ятати незавершені або перервані завдання краще, ніж завершені.

announcement  Уточнення

Будь-яке посилання на конкретну компанію, комерційний продукт, процес чи послугу не є і не передбачає схвалення або рекомендацію.

Ми робимо все можливе, щоб інформація на цих курсах була актуальною, але з часом нові матеріали, а також законодавчі та нормативні зміни можуть зробити цей матеріал неактуальним.

Якщо ви виявите неточну інформацію, зв'яжіться з нами.