Навички комунікації

Фінанси і психологія

play_circle_outline   1 відео,  1 хв. 54 сек

Комунікативні навички — це здатність людини взаємодіяти з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи отримувану інформацію, а також правильно її передаючи.

Шукайте способи, якими технологія може допомогти вашим фінансовим рішенням та діям.Ці навички дуже важливі в суспільстві, коли щодня необхідно взаємодіяти з багатьма людьми.

"Для успіху в житті вміння спілкуватися з людьми набагато важливіше за наявність таланту"

Джон Леббок, британський енциклопедист, політик

Комунікація виконує кілька важливих функцій для життя людей, зокрема, такі:

 1. Задоволення потреби у спілкуванні.
 2. Вплив на інших.
 3. Уточнення уявлення про себе.
 4. Демонстрування поваги до іншого.
 5. Розбудова стосунків.
 6. Обмін інформацією.

Обмін інформацією

Частину інформації ми отримуємо через спостереження, читання, перегляд телевізора. Іншу частину – через пряме спілкування з людьми.

Коли ми вирішуємо, що вдягнути або за кого голосувати на виборах, ми радимося з навколишніми. У таких випадках відбувається обмін повідомленнями, що включає передачу й отримання інформації.

Дізнайтесь більше

Комунікація

Скрипт до відео

Мова та навички комунікації.

Поводження з грошима та фінансовими питаннями вимагає великої кількості рішень. Прийняття рішень потребує збору необхідної інформації.

Це також включає в себе спілкування з іншими, щоб отримати необхідну інформацію, прийняти рішення та встановити цілі .

Багато людей мають проблеми з мовою або комунікацією. Наприклад, їх рідною мовою є інша мова,вони можуть мати труднощі у навчанні, або вони можуть мати недостатню освіту.

Ми живемо, дедалі вагоміше, в інформаційний вік. Виникають нові можливості. Можуть бути зроблені нові помилки. Старі методи змінюються.

Виникають нові способи. Ті, хто прямує далі та досягає успіху, це дуже часто ті, хто був здатен отримати нову відповідну інформацію та врахувати її у своїх рішеннях.

Якщо хтось має труднощі із отриманням, усвідомленням або використанням нової інформації, він чи вона можуть бути у дуже невигідній ситуації.

Відсутність можливості отримати потрібну інформацію, чи поставити важливі запитання, впливає на вашу здатність приймати вірні рішення.

Працюйте над своїми навичками комунікації. Навіть, якщо вони здебільшого добрі, спробуйте покращити їх. Гарні навички комунікації можуть призвести до вірних фінансових рішень та результатів.

Перед прийняттям фінансових рішень ви захочете отримати ту інформацію, яка вам потрібна. Ви захочете поставити питання та отримувати на них гарні відповіді.

Додатковий матеріал

Навички комунікації

Поради для ефективного спілкування

 • Спілкування неможливе без встановлення контакту зі співрозмовником. Для цього продемонструйте співрозмовникові зацікавленість і готовність до розмови виразом обличчя і положенням тіла.
 • Слухайте активно: подавайте співрозмовникові сигнали, що ви слухаєте його уважно і намагаєтеся зрозуміти. Для цього час від часу повторюйте своїми словами найбільш важливі висловлювання співрозмовника. Робіть це з позитивною або питальною інтонацією, робіть короткі зауваження на кшталт: «так, розумію», «точно», «цікаво», «чудово».
 • Будьте спостережливими, уважно стежте за емоціями, настроєм співрозмовника.
 • Не перебивайте співрозмовника, дайте йому можливість висловити свою думку до кінця. Саме думку, а не фразу чи пропозицію.
 • Щоб співрозмовник правильно зрозумів вашу основну думку, не захоплюйтеся загальними словами або занадто довгими фразами. Що конкретніше буде висловлена ідея, то простіше іншій людині зрозуміти її.
 • Говоріть достатньо голосно і чітко (це додає вашій мові впевненості).
 • Під час розмови підтримуйте зоровий контакт зі співрозмовником, використовуйте адекватні невербальні сигнали, які можуть сказати співрозмовникові більше, ніж слова (жести, рухи, вираз обличчя, міміку тощо).

Складники активного слухання

Активне слухання – неодмінна умова ефективної комунікації. Воно включає в себе зосередження, розуміння, запам'ятовування і критичний аналіз.

Зосередження- це зосередження уваги на тому, що і як повідомляють одне одному співрозмовники. Здатність зосереджуватися можна посилити, якщо переключатися з ролі мовця на роль слухача.

При цьому потрібно дослухати співрозмовника до кінця, перш ніж відповісти. Також важливо підтримувати зоровий контакт, демонструвати свою зацікавленість словами, виразом обличчя, інтонацією, показувати це мімікою, жестами (наприклад, нахилитися до співрозмовника, торкнутися його руки). Треба дотримуватися комфортної дистанції, не порушуючи особистого простору співрозмовника.

Розуміння- процес розшифрування повідомлень, тобто усвідомлення їх смислу. Розуміння потребує емпатії – здатності розпізнавання або переживання почуттів, думок і прагнень іншої людини.

Активно слухати означає намагатися краще зрозуміти співрозмовника. Для цього використовують уточнювальні запитання і парафрази – переказ суті почутого своїми словами, наприклад «Чи правильно я зрозумів, що ...?»

Запам'ятовування - це процес накопичення отриманих від співрозмовника даних для подальшого їх відтворення. Часто ми майже відразу забуваємо почуту інформацію (наприклад, ім'я людини, з якою щойно познайомилися).

Запам'ятовування поліпшується при повторенні інформації, використанні мнемонічних прийомів і якщо це можливо) складанні нотаток.

Критичний аналіз - це процес відокремлення фактів від суджень, оцінка обґрунтованості зроблених суджень і висновків. Факт – це перевірене твердження; висновок – це умовивід з кількох вихідних суджень (посилок) через встановлення логічного зв'язку між ними.

Критично мислити означає вміння ставити й отримувати відповіді на такі запитання: чи грунтується висновок на визнаних фактах? Чи висновок логічно обґрунтований? Чи часом нема достовірної інформації, що ставить під сумнів логічність висновків?


Ефективна комунікація – це обмін повідомленнями, під час якої співрозмовники демонструють взаємоповагу, і той, хто слухає, сприймає з повідомлення саме те, що має на увазі мовець

announcement  Уточнення

Будь-яке посилання на конкретну компанію, комерційний продукт, процес чи послугу не є і не передбачає схвалення або рекомендацію.

Ми робимо все можливе, щоб інформація на цих курсах була актуальною, але з часом нові матеріали, а також законодавчі та нормативні зміни можуть зробити цей матеріал неактуальним.

Якщо ви виявите неточну інформацію, зв'яжіться з нами.